45 38 22 72
post@dyrevennvestfold.no

Adopsjon

Når kattene er klare for det, blir de adoptert ut til gode hjem. Vi har noen kriterier for adopsjon, og her følger de viktigste:

  • Alle katter som adopteres ut fra Dyrevenn Vestfold er kastrert, vaksinert og chippet (ID-merket), eller dette skal være planlagt utført. Dette er inkludert i adopsjonsgebyret.
  • Alle kattene skal ha tilgang til trygge områder både inne og ute. Når de er gamle nok til det, fra ca. 8 måneders alder, skal de kunne ferdes trygt alene ute, uten sele eller bånd.
  • Vi adopterer IKKE ut ”innekatter”. Unntaket er om katten er syk eller det er andre, spesielle omstendigheter som gjør at den ikke kan være ute alene.
  • Nedre aldersgrense for adopsjon er 20 år. Når en så ung person ønsker å adoptere, forbeholder vi oss retten til å stille noen spørsmål om bosted, arbeid, utdanning, livssituasjon etc. Erfaringsmessig flytter mange unge ganske ofte, noe som kan oppleves ustabilt for katten. Vi ønsker at du tenker deg nøye om, og vurderer om du kan gi dyret et stabilt hjem.
  • Øvre aldersgrense for adopsjon er 80 år, og da kun voksne, helst litt eldre katter. En katt kan leve i 20 år, og vi ønsker å forsikre oss om at det er noen som kan hjelpe til med tilsyn og stell av katten om du blir syk eller skulle falle fra. I visse tilfeller kan aldersgrensen fravikes, men dette krever styrets godkjenning.
  • Barn skal ALDRI gis hovedansvar for pass, stell og mating av katt.
  • Vi forsøker etter beste evne å adoptere ut rett katt til rett person/familie. Den som er på vakt når noen kommer for å adoptere en katt, har rett til å nekte eller utsette adopsjon dersom vedkommende føler at det ikke er noen god match. Dette kan for eksempel skje om en familie med viltre barn ønsker å adoptere en katt som vi vet er av den engstelige typen. Da vil vi så sant det er mulig, foreslå en annen katt, og forventer at dette blir respektert.
  • Den som adopterer forplikter seg til å følge opp katten med jevnlige veterinærbesøk, årlig vaksine og markkurer ved behov. Vi anbefaler på det sterkeste at man tegner forsikring på dyret, da behandling av både skade og sykdom kan bli svært kostbart.
  • Hvis katten vurderes avlivet (unntatt på grunn av sykdom) eller omplassert, skal Dyrevenn Vestfold få beskjed om dette. Organisasjonen har da rett, men ikke plikt til å ta dyret tilbake.

Adopsjonsgebyr

Kattunger og ungkatter under 1 år

kr 2.300

Voksne katter

 kr 1.800

Seniorkatter over 10 år

 kr 1.000

FIV-positive katter og dyr som krever ekstra oppfølging, adopteres ut uten gebyr. Vi krever imidlertid at ny eier tegner forsikring på katten.

Katter vi har til adopsjon