45 38 22 72
post@dyrevennvestfold.no

Fjernadopsjon

Ønsker du å fjernadoptere en katt?

Dyrevenn Vestfold tar hånd om et stadig større antall katter, noe som koster både tid og penger. Enkelte dyr er i svært dårlig forfatning når de kommer inn, men så sant dyrlegen mener de kan få et godt liv hvis de får behandling, ønsker vi å gi flest mulig en sjanse. Vi får også inn katter som har hatt lite kontakt med mennesker, og derfor trenger lang tid på å bli trygge i menneskers selskap. Disse kattene må ofte tilbringe mange måneder på hjelpesenteret eller i fosterhjem før de kan adopteres ut.

Å ta hånd om mange katter over lang tid er en kostbar affære, og derfor må vi være kreative med hensyn til å få inn midler. En måte å finansiere langtidsopphold på, er å legge katter ut til fjernadopsjon. For de som av ulike årsaker ikke kan ha katt selv, eller i alle fall ikke flere katter, kan fjernadopsjon være en fin måte å bidra på.

Det er primært de langtidssyke eller redde kattene som legges ut for fjernadopsjon. Ved å betale et valgfritt beløp, minimum kr 50 pr. måned, bidrar du til at katten får den oppfølgingen den trenger både medisinsk og når det gjelder sosialisering. Du velger selv hvilken katt du ønsker å fjernadoptere, og hvilket månedlig beløp du vil støtte pus med. Du får et fjernadopsjonsbevis, og vi vil legge ut oppdateringer under bildet av hver katt, så du kan følge med på hvordan det går med pus. Når katten blir adoptert ut, eller hvis noe skulle skje med den, kan du enten velge å fortsette med en annen katt, eller å avslutte avtalen.

Kontakt oss